CPHI China 2020, stendimiz E7F90

16-njy dekabrda, Şanhaý Bohua Halkara Sergi Co., Ltd tarapyndan bilelikde gurnalan Informa Bazarlary we Hytaý Söwda Palatasy tarapyndan ýerleşdirilen "20-nji Dünýä Derman Çig mallary Hytaý sergisi" (CPhI China). ., "Bütindünýä farmasewtiki şertnamalary özleşdirmek hyzmaty" "ICSE China", "NEX China", "bioLIVE China", "15-nji dünýä derman enjamlary, gaplaýyş enjamlary we materiallary Hytaý sergisi" (P-MEC Hytaý) bilen ýene bir gezek birleşdi. "Innopack China", "Dünýä biohimiýa, seljeriş gurallary we laboratoriýa enjamlary Hytaý" (LABWorld China), "2020 epidemiýanyň öňüni alyş materiallary sergisi" (MSE China) we beýleki seriýalar Şanhaý täze halkara sergi merkezinde uly açyldy.2020 CPhI global sergisinde geçirilip bilinjek ýeke-täk oflayn sergi hökmünde bu serginiň 200,000 inedördül metr meýdany bar we 3000-den gowrak içerki we daşary ýurt derman kärhanasy peýda boldy.Serginiň ilkinji gününde professional tomaşaçylaryň tükeniksiz akymy boldy we sergi meýdançasy meşhurlykdan doludy.Üç gün dowam etjek serginiň içerki we daşary ýurtlardan 70,000-den gowrak hünärmenleri özüne çekmegine garaşylýar.
E7F90 stendimize baryp görmäge hoş geldiňiz.Derman materiallaryny (API), derman araçylaryny, nepis himiki serişdeleri we biohimiki reagentleri, ösen materiallary we ş.m. üpjün edýäris.

br2

Iş wagty: 15-2022-nji mart