Biz hakda

Hangzhou Baoran Chemical Co., Ltd.

Kompaniýanyň tertibi

Hangzhou Baoran Chemical Co., Ltd.2020-nji ýylda esaslandyryldy, Zhejiang welaýatynyň Hangzhou şäheriniň Çianjiang ykdysady ösüş zolagynda ýerleşýär.Baoran Chemical, himiki çig mallary gözlemek, öndürmek we satmak, API we farmasewtiki araçylar, erginler, gymmat bahaly metal katalizatorlary, surat we örtük, iýmit goşundylary, plastmassa we rezin goşundylar, seýrek ýer materiallary we Nano materiallary we ş.m. ISO9001, ISO14001 we ISO22000 ulgam dolandyryşy tarapyndan tassyklandy we önümlerimiz KOSHER, HALAL, SGS şahadatnamalaryny kabul edýär.Kompaniýanyň önümleri esasan ABŞ, Kanada, Argentina, Germaniýa, Angliýa, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Türkiýe, Russiýa, Günorta Afrika, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Hindistan, Singapur, Taýland, Indoneziýa, Malaýziýa, Wýetnam, Filippinler we ş.m.

br1
112311

Zawod

80 gektar meýdany eýeleýän Şandong welaýatynyň Liaocheng Ösüş zolagynda ýerleşýän önümçilik bazamyzda 15 inersener, 2 ylymlaryň doktory we 5 magistr ýaly 88 işgär bar.Doly standartlaşdyrylan önümçilik ulgamy, hil dolandyryş ulgamy we satuwdan soňky ulgamy bar.
Biz ýokary hilli himiki önümleri we hyzmatlary bermäge, müşderiler üçin işewürlik mümkinçiliklerini döretmäge, himiýany üstünlik üçin köpri etmäge borçlanýarys.
Dünýäden gelen müşderiler zawodymyza baryp, bilelikde gowy hyzmatdaşlygy ýola goýýarlar!

Üstünlik

DOWAM ED PR .N ÖNÜMLERI ÖSÜŞ

Hünärmen tehniki goldaw

IAS GOWY IŞLER

ÖNÜMLER zynjyrynyň artykmaçlyklary

Bäsdeşlik bahasy

DURMUŞ ÖNÜMLER ÜPJÜNÇILIGI

1. “Salam-Tech” önümçilik enjamlary

Esasy önümçilik enjamlarymyz göni Germaniýadan getirilýär.

2. Güýçli gözleg we güýç

Gözleg we gözleg merkezimizde 10 inersener, 4 önümçilik ussahanasy, 10-dan gowrak oýlap tapyş patenti bar.

3. OEM & ODM kabul ederliklidir

Custöriteleşdirilen ululyklar we şekiller bar.Pikiriňizi biziň bilen paýlaşmak üçin hoş geldiňiz, durmuşy has döredijilikli etmek üçin bilelikde işleşeliň.

4. Hiliň berk gözegçiligi

4.1 Esasy çig mal.
ISO9001: 2000 hil dolandyryş ulgamynyň "kwalifikasiýa üpjün edijiniň ülňülerine" esaslanýan material üpjün edijilerimizi saýlaň, ökde üpjün edijileriň jikme-jiklikleri barada faýllar gurýarys.Ammara girýän çig maldan önümçilik liniýasyna çenli iki gezek synag edýäris.

4.2 Taýýar önümleriň synagy.
Gaplamazdan ozal hünärmen enjamlarymyz bilen adaty synag, gaty ammar prosesi we iberilmezden ozal synag, hil meselesini yzarlamak üçin her önümçilik toparynyň nusgalaryny saklaýarys.

Hyzmatdaş

 • alco
 • ASINEX
 • ASPL
 • itb
 • JFE
 • JINSUNG REFRIGERATOR
 • Korea University
 • KPX
 • NSTDA
 • OBITER
 • PT. MAKMUR META GRAHA DINAMIKA
 • Robins
 • 万华
 • gfhgfgf