99.5% Morfolin CAS 110-91-8

Gysga düşündiriş:

Himiki ady:Morfolin
Beýleki ady:Tetrahidro-1,4-oksazin, morfolin
CAS belgisi:110-91-8
Arassalygy:99.5%
Molekulýar formula:C4H9NO
Molekulýar agram:87.12
Daş görnüşi:Reňksiz suwuklyk
Himiki aýratynlyklary:Morfolin reňksiz, siňdiriji ýagly suwuklykdyr.Ammiak ysy bilen.Suwda we metanol, etanol, benzol, aseton, efir we etilen glikol ýaly umumy erginler.Morfolini dietanolaminiň kükürt kislotasy bilen suwsuzlandyrma siklizasiýasy arkaly taýýarlap bolýar.Senagat taýdan, esasan, wodorod şertleriniň we katalizatorlaryň barlygynda dietilen glikoldan we ammiakdan öndürilýär.Esasan rezin wulkanizasiýa tizlendirijilerini öndürmekde, şeýle hem surfaktantlary sintez etmekde, dokma çap etmek we boýamak üçin kömekçi enjamlar, dermanlar we pestisidler ulanylýar.Şeýle hem metal poslama inhibitory we pos inhibitory hökmünde ulanylýar.Şeýle hem boýaglar, rezinler, mumlar, gabyk, kazein we ş.m. üçin erginçdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Haryt

Standart

Daş görnüşi

Reňksiz suwuklyk

Arassalyk

99.5%

Suw

0,3%

Reňk (Pt-Co)

10

Arza

Morfol esasan rezin wulkanizasiýa tizlendirijilerini öndürmekde, şeýle hem surfaktantlary sintez etmekde, dokma çap etmek we boýamak kömekçileri, dermanlar we pestisidler üçin ulanylýar.Morfol, erkek butadiniň polimerizasiýasy, poslama inhibitory we optiki akartma serişdesi hökmünde katalizator hökmünde hem ulanylýar.Morfolin boýaglar, rezinler, mumlar, irki diş etleri, kazein we ş.m. üçin çözüjidir. Morfol duzlary hem giňden ulanylýar, morfolin gidroklorid we ş.m. organiki sintezde araçydyr;morfol ýagly kislota duzlary miweleriň ýa-da miweleriň we gök önümleriň epidermisine örtük serişdesi hökmünde ulanylyp bilner, bu esaslaryň dem alşyny dogry saklap biler we epidermisiň çyglylygynyň üýtgemeginiň we atrofiýasynyň öňüni alyp biler.
Morfoliniň özboluşly himiki aýratynlyklary sebäpli, möhüm täjirçilik maksatly nebithimiýa önümleriniň birine öwrüldi.rezin, lukmançylyk, pestisidler, boýaglar, örtükler we beýleki pudaklarda peseldiji serişdeler, agyryny aýyryjy, ýerli anestezik, sedatiwler, dem alyş we damar stimulýatorlary, surfaktantlar, optiki agardyjy serişdeler, miwe konserwantlary, dokma çap we boýag kömekçileri we ş.m. ulanylyşynyň giň gerimi.Lukmançylykda morfolin guanidin, wirus ruhy, ibuprofen, keton, naproksen, dikloroanilin we natriý fenilasetat ýaly dürli möhüm dermanlary öndürmek üçin ulanylýar.

Gaplamak we saklamak

200KG / Deprek (Arassa agram) ýa-da isleg boýunça;
Howply himiki maddalar, ulag howpy synpy: 8 (3), Gaplaýyş topary: I, BMG belgisi: 2054
Şemalladylýan we gurak ýerde saklaň, berk ýapyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler